OC NAUCZYCIELA I DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Kup ubezpieczenie
  • OC nauczyciela chroniące w razie szkody wyrządzonej uczniowi/wychowankowi
  • OC nauczyciela/dyrektora chroniące za szkody wyrządzone placówce oświatowej lub osobie trzeciej
  • OC dyrektora chroniące w przypadku niewykonania lub nienależnego wykonania zobowiązania
  • Pobyt w Szpitalu w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
  • Trwały uszczerbek na Zdrowiu w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
  • Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji
  • Interwencja lekarska
  • oraz wiele innych
Zobacz szczegóły