NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kup teraz

Do kogo skierowane jest nasze ubezpieczenie?

  • Nasze ubezpieczenie skierowane jest do dzieci i młodzieży szkolnej od 6 miesiąca do 26 roku życia oraz do personelu placówek oświatowych. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez 12 miesięcy i działa całą dobę, niezależnie od miejsca pobytu – w Polsce i za granicą w szkole i poza nią.
Zobacz szczegóły

Cechy i zalety:

• Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez 12 miesięcy i działa całą dobę, niezależnie od miejsca pobytu – w Polsce i za granicą w szkole i poza nią.

• Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w szerokim zakresie ochrony na wysokie sumy ubezpieczenia
• Wysoki limity na leczenie po nieszczęśliwym wypadku
• Wsparcie w przypadku zdarzeń związanych z zagrożeniami związanymi z korzystaniem  Internetu (ochrona w sieci)
• Odpowiedzialność za pobyt w szpitalu w wyniku wypadki i choroby
• Szeroki katalog w ramach świadczenia poważnych zachorowań
• W zakresie podstawowym ubezpieczenie obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie uprawiania sportu w ramach uczestnictwa w treningach, zawodach, zgrupowaniach, obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych i pozaszkolnych klubów sportowych
• Zwrot kosztów rehabilitacji i kosztów leczenia
• Wsparcie Assistance  po nieszczęśliwym wypadku