NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kup online

Dla zapewnienia ochrony swojemu dziecku

  • Niezależnie od tego czy do zdarzenia dojdzie w domu czy w szkole, podczas wycieczki
  • Zapewniamy ochronę przez 365 dni w roku 24/7
  • Zapewnimy wypłatę świadczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pokrywamy koszty leczenia, udostępniamy usługi assistance
  • Zapewniamy także świadczenia typowo chorobowe jak poważne zachorowanie dziecka czy pobyt w szpitalu w wyniku choroby
Zobacz szczegóły

Cechy i zalety:

• Ochrona ubezpieczeniowa trwa 24 /7 przez 365 dni w roku
• Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia na całym świecie.
• Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w szerokim zakresie ochrony na wysokie sumy ubezpieczenia – np. uszczerbek na zdrowiu nawet do – 100 000 PLN.
• Wysoki limit na leczenie po nieszczęśliwym wypadku.
• Wsparcie w przypadku zdarzeń związanych ze światem internetu (ochrona w sieci).
• Odpowiedzialność za pobyt w szpitalu w związku z COVID-19.
• Podwojenie wypłaty z tytułu świadczenia szpitalnego w przypadku pobytu na OIOM, świadczenia płatne od 1-go dnia pobytu
• Szeroki katalog w ramach świadczenia poważnych zachorowań (17 jednostek chorobowych).
• W zakresie podstawowym ubezpieczenie obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie uprawiania sportu w ramach uczestnictwa w treningach, zawodach, zgrupowaniach, obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych i po¬zaszkolnych klubów sportowych.
• Oddzielny limit (ryzyko) na koszty rehabilitacji.
• Świadczenie w wysokości do 300 000 zł w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej – jeśli nieszczęśliwy wypadek nastąpił na terenie placówki oświatowej.
• Świadczenie w wysokości do 200 000 zł SU w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej – nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny.
• Wsparcie assistance medycznego po nieszczęśliwym wypadku.
• Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia nauczycieli i personelu placówki.
• Dla Palcówek wykupujących ubezpieczenie w formie tradycyjne – 10% zniżki dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej
• Uproszczone procedury likwidacji szkód i wypłaty świadczeń.

Co obejmuje ubezpieczenie? 

• śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku
• śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie placówki oświatowej
• śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
• śmierć rodzica osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku
• koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej
• assistance medyczny
• uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
• koszty leczenia skutków NW
• koszty rehabilitacji skutków NW
• koszty operacji plastycznych skutków NW
• koszty leczenia zębów uszkodzonych na skutek NW
• świadczenie z tytułu poparzeń na skutek NW
• świadczenie szpitalne z tytułu NW
• świadczenie szpitalne z tytułu choroby (ochrona obejmuje także pobyt w szpitalu w związku z COVID-19)
• okaleczenie i oszpecenie twarzy na skutek NW
• koszty przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu
• koszty wypożyczenia, zakupu lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych
• koszty wycieczki szkolnej
• wsparcie na edukację dziecka
• koszty zakwaterowania rodzica w związku z hospitalizacją dziecka (ochrona obejmuje także pobyt w szpitalu w związku z COVID-19. Dotyczy przyjęcia do szpitala w związku z chorobą)
• świadczenie edukacyjne
• świadczenie bólowe
• świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta w tym owady
• świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza
• poważne zachorowanie
• ochrona w sieci
• SPORT W CENIE

Pliki do pobrania